Rockdoc - 80s Rock wikipedia
Rockdoc - 80s Rock wikipedia

Battalion

Rockdoc - 80s Rock wikipedia
Thrash Metal band from Copenhagen
  Rockdoc - 80s Rock wikipedia Rockdoc - 80s Rock wikipedia Immortal Power
Demo Cassette Tape - Denmark, 1986
  Rockdoc - 80s Rock wikipedia Rockdoc - 80s Rock wikipedia The Sense
Demo Cassette Tape - Denmark, 1987